How do coach educators influence meaningful behavior change in sports coaches?

Translated title of the contribution: Kako učitelji-trenerji vplivajo na pomembne spremembe v vedenju športnih trenerjev?

Jonathan Glen, David Lavallee*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

299 Downloads (Pure)

Abstract

This article provides an overview of how coach educators influence meaningful behavior change in sports coaches. Drawing upon the extant research, we outline gaps in the literature before reviewing key factors that influence behavior change in sport coaches. The framework for this article provides examples of five specific hypotheses, including: H1: Ensure coach education programs are structured and sequenced; H2: Coach characteristics drive behaviors: H3: Behavior change is more likely to occur when coaches understand the impact of their behavior: H4: The learning environment must align with needs of coaches; and H5: Delivering and receiving feedback appropriately informs coach education practice. We include evidence of how an experienced coach educator influences meaningful behavior change in sports coaches. We conclude with recommendations for sport coach development programs and future researchers.

//

Prispevek obsega pregled, kako učitelji-trenerji vplivajo na pomembne spremembe v vedenju športnih trenerjev. Na podlagi obstoječih raziskav smo prikazali vrzeli v literaturi, nato pa smo pregledali glavne dejavnike, ki vplivajo na spremembo vedenja športnih trenerjev. Okvir tega prispevka so primeri petih specifičnih hipotez, in sicer H1: zagotovitev, da so programi izobraževanja trenerjev strukturirani in izvedeni zaporedno; H2: značilnosti trenerjev pogojujejo njihovo vedenje; H3: sprememba vedenja se bolj verjetno pojavi, kadar trenerji razumejo vpliv svojega vedenja; H4: učno okolje je treba uskladiti s potrebami trenerjev in H5: ustrezno dajanje in prejemanje povratnih informacij izpopolnjuje prakso izobraževanja trenerjev. Predstavljamo tudi dokaze, kako izkušen učitelj-trener vpliva na pomembne spremembe vedenja športnih trenerjev. Prispevek se zaključi s priporočili za programe razvoja športnih trenerjev in bodočih raziskovalcev.
Translated title of the contributionKako učitelji-trenerji vplivajo na pomembne spremembe v vedenju športnih trenerjev?
Original languageOther
Article number344
Pages (from-to)16-30
Number of pages15
JournalKinesiologia Slovenica
Volume25
Issue number3
Early online date23 Dec 2019
Publication statusPublished - 23 Dec 2019

Keywords

  • Coach education
  • Coaching science
  • Sport

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Kako učitelji-trenerji vplivajo na pomembne spremembe v vedenju športnih trenerjev?'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this